knop advies

- Globale doorrekeningen / quick-scans of second opinions
Deze kunnen worden gemaakt op basis van kengetallen en normen, en overige verstrekte of voorhanden gegevens op basis van de expertise vanuit Kamminga Consult. Het begeleidend advies kan de basis zijn voor te nemen managementbeslissingen en nader onderzoek. Kamminga Consult is in staat op zeer korte termijn een dergelijke opdracht te verrichten. Door middel van het door een rekenprogramma waarmee b.v.:
- Al ingespeeld kan worden op de nieuwe grondexploitatiewet;
- Grondwaarden berekend kunnen worden (residueel of anderszins);
- Exploitatieresultaten voor huur of koop-projecten in beeld gebracht kunnen worden of combinaties hiervan.

- Uitgebreidere doorrekeningen of planeconomische begeleiding
De omvang van de opdracht kan bijvoorbeeld gedurende enkele maanden 1 dag in de week zijn op locatie van de opdrachtgever.

- Advisering over Projectmanagement. Kamminga Consult is in staat u stapsgewijs door de verschillende fasen van een project te loodsen. Zij draagt zorg voor een gedegen administratie, planning en terugkoppeling van een project.

Vraag vrijblijvend nadere informatie aan over de oplossingen en mogelijkheden die Kamminga Consult kan bieden.
Algemene Voorwaarden


terug