knop bedrijf

Kamminga Consult is een dienstverlenend bedrijf dat zich vooral op gemeenten en PPS projectbureaus (Publiek Private Samenwerkingen) richt. Voor elke aangenomen opdracht zal in principe Frits Kamminga zelf de uitvoering ter hand nemen al dan niet aangevuld met andere experts. De onderneming is gestart in 2006 en wordt door Frits Kamminga gecombineerd met zijn functie als Beleidsmedewerker Grondzaken bij de Gemeente Haren. De onderneming is uitstekend geschikt voor het uitvoeren van quick scans en korte doorrekeningen. Vanzelfsprekend is de onderneming ook inzetbaar voor de begeleiding van projecten, hetzij ondersteunend hetzij in de projectleidende rol.

terug