knop product

Enkele producten die Kamminga Consult kan leveren:

- Globale doorrekeningen / quick-scans of second opinions

- Uitgebreidere doorrekeningen of planeconomische begeleiding
Ondersteuning in de reguliere planeconomische werkzaamheden, of uitgebreidere doorrekeningen op basis van nauwkeurigere informatie.

- Projectmanagement
Ondersteuning van projecten en inzetbaar als projectleider, met name in projecten binnen de ruimtelijke ordening.

Algemene Voorwaarden Op de producten en diensten van Kamminga Consult gelden de algemene voorwaarden (zie onderstaande link) van Kamminga Consult. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Kamminga Consult en een opdrachtgever waarop Kamminga Consult deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Zie onderstaande link voor de algemene voorwaarden:
Algemene Voorwaarden

Zie verder de knop "Advies"

Vraag vrijblijvend nadere informatie aan over de oplossingen en mogelijkheden die Kamminga Consult kan bieden.

terug